Information om USSH

Umeå Segelsällskaps Hamnförening är till för att tillvarata båtägarnas intressen i vår hamn.

Föreningen äger hamnen genom medlemmarna. Medlemmarnas årsavgifter och arbetsinsatser är den ekonomiska grunden för att underhålla och förvalta hamnen. Du kan hyra eller köpa en båtplats. Du måste vara medlem i Umeå Segelsällskap för att hyra eller köpa en båtplats. Det kontrakt du har för båtplatsen tecknas genom Hamnföreningen och du betalar en årsavgift.

VIKTIG INFORMATION

Båtunionen

Hamnföreningen är ansluten till Båtunionen. På www.batunionen.com kan du kan logga in och sköta dina kontaktuppgifter, se din placering i båthamnen, anmäla dig till t ex hamnvärd och arbetsdagar.

Är du ny i hamnen och behöver en användarlogin? Kontakta Jonas Osterman, 076-13 14 15 3 så hjälper han dig.

Vill du ha en bryggplats?

Du måste vara medlem i Umeå Segelsällskap för att få bryggplats. Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen. Klicka på länken nedan och fyll i ansökningsformuläret.

Observera att alla som har båtplats är skyldiga att svara för värdhållning i hamnen, se vidare nedan under Hamnvärd. Du som har fast båtplats är också skyldig delta i arbetsträffar (se vidare nedan om dessa).

Jag vill ha en båtplats!

Läs mer om olika alternativ och gör en ansökan

Gästplatser

Det finns ca 5 gästplatser längst ut på brygga 1. Under semestertid upplåter medlemmar lediga platser till gästande båtar. Meddela om du upplåter din båtplats till hamnvärden som skriver upp det på en lista i klubbstugan.

Klubbhamnens koordinater
63 41 07 N, 20 18 17 O

Vi kan nu även ta emot gästhamnsbetalningar via SWISH. Vårt SWISH nr är: 123 594 59 77. Det finns information om detta uppsatt i klubbstugan och på anslagstavlan i hamnen.

swish_logo_250

BRA ATT VETA

Telefon 090 – 280 11

Telefonen finns i klubbstugan. Svara alltid! Vidarebefordra meddelanden om någon söks. Som mycket annat i hamnen bygger det på att vi hjälps åt!

När du fått en plats

Samråd med Jonas Osterman, 076-13 14 15 3, eller Kjell Johansson, 070-576 25 72 om vilken plats du kan nyttja beroende på din båts storlek. Var beredd på att du till ett annat år kan ha en annan plats. Styrelsen omfördelar platserna när förutsättningarna förändras.

El & vatten

Det finns uttag på varje brygga. De är en risk för barn och ska vara låsta! Kablar som används måste vara av godkänd utomhusklassning. De som vill ha el kontinuerligt erlägger en extra el-avgift.

Färskvatten finns vid mastkranen och på varje brygga. Ledningarna töms och blåses på hösten. Medverka till att hålla vatten- och eluttag hela.

Vägbom, nyckeltagg & klubbstugan

Vägbommen öppnas när du ringer tel 070-292 73 41 från det mobilnummer du har angett vid medlemsansökan. Om du har bytt nummer eller vill registrera en till mobil kontakta Per-Erik Eriksson via per-erik@bredband.net

Tagg till klubbstugan, bastun, förråd kan köpas av medlemmar. Kontakta någon av följande: Per-Erik Eriksson (070-650 63 99), Kjell Johansson (070-576 25 72), Jonas Osterman (076-13 14 15 3) så kan de lämna ut en tagg till en kostnad av 200 kr per tagg.

Man kan även hyra klubbstugan för privata tillställningar/fester. Vi har haft både bröllop- och dopsfester i stugan. Ansvarig för uthyrning är: Per-Erik Eriksson, Tel 070-650 63 99.

Rutiner för uthyrning av klubbstugan 2018.pdf

Uppsägning av plats

Du har 6 månaders uppsägningstid. Uppsägning görs skriftligen till styrelsen. Det går också bra att maila in uppsägning på brev@umss.se  Föreningen är skyldig att senast 6 månader efter mottagen uppsägning inlösa bryggplatsen mot beloppet som erlagts vid inträdet. Uteslutning ur föreningen eller ur Umeå Segelsällskap innebär även uppsägning av bryggplatsen. Det går ej att överlåta sin plats utan den återgår till Hamnföreningen.

Hygien & miljö

Vi har nu en modern toa-tömning för båtar. Du tömmer din sugbara septiktank vid kajen till höger. Om du har latrin-kärl så kan du tömma den i den runda brunnen framför klubbstugan (blått fyrkantigt lock). Skräp /sopor läggs i soptunnor vid klubbstugan. Vi källsorterar. Se utmärkta kärl. Vi har även returåtervinning på aluminum burkar och petflaskor, dessa kärl står Svenska Sjöräddningen för.
Toaletter (3 st) och dusch (4 st) finns i klubbstugan och i bastun.

Arbetsträffar

Allt i hamnen bygger på att vi hjälps åt! Allt arbete i hamnen är ideellt. Vi har tre arbetsträffar per år för att underhålla hamnens byggnader och bryggor. Du som har köpt båtplats ska delta i minst en arbetsträff. Kallelse till arbetsträffar framgår när nu loggar in på www.batunionen.se. Fördelningen av medlemmar på de olika arbetspassen görs under våren i god tid innan första arbetsträffen. Du kan byta med någon annan medlem eller själv det göra detta på båtunionens sida. Utebliven arbetsträff debiteras enligt av årsmötet fastställd avgift.

Bryggbasar

Varje brygga har en bryggbas. Tillsammans med hamnfogden tar dessa extra ansvar för sin brygga. Kontakta bryggbasen om Du ser något galet. Små fel kan då snabbt åtgärdas.

Vilka som är bryggbasar hittar du i hamnföreningens styrelse.

Mastuppläggning

Montera loss och bind upp spridare innan masten läggs på konsolen. Små master och bommar läggs i mitten. För transport mellan kaj och mastställ finns en mastvagn. Master och bockar får inte lämnas framför klubbstugan.

INFORMATION OM ATT VARA HAMNVÄRD

Hamnvärd är ett förtroendeuppdrag från alla övriga medlemmar i hamnföreningen, att vaka över förtöjningar och att inget händer med våra båtar, att ta emot gästande båtar och få dem känna sig välkomna, helt enkelt vara värd för hamnen.

Hamnvärd är den person som sköter löpande underhåll och städar i klubbstugan med omgivning.

Utebliven bemanning av värdtjänsten medför en bot till USSH. Det får inte uppfattas så att man genom att betala sin bot kan strunta i värdtjänsten. En missuppfattning som om den sprider sig underminerar förutsättningarna för en ideellt arbetande förening.

Givetvis kan det inträffa saker – sjukdom och annat – som gör det omöjligt att sköta sitt värduppdrag. Det måste då vara en självklarhet att man gör sitt yttersta att hitta någon annan som kan hoppa in. För att underlätta detta finns en lista med namn på medlemmar som kan tänka sig ta en värdtjänst med kort varsel om inte annat är i vägen. Det är då rimligt med en ekonomisk uppgörelse med den som tar värdtjänsten, och som riktvärde kan 500 kr kanske användas.

Kan du tänka dig att hoppa in med kort varsel för att hjälpa en annan medlem? Meddela det till e-post  brev@umss.se

HAMNVÄRD (Gäller även dig som säsongshyr båtplats)
Du som har båtplats ska svara för värdhållning i hamnen en till två gånger per säsong (maj -sept.). Hamnvärd bokas av dig själv via din inloggning på www.batunionen.se. Utebliven hamnvärd debiteras enligt av årsmötet fastställd avgift.

REGLER FÖR HAMNVÄRD (Gäller även dig som säsongshyr båtplats)
· Det skall finnas 1 värd per natt.
· Hamnvärden städar stugan, klipper gräs, hjälper båtgäster osv.
· För mer info, se hamnpärm i stugan.
· Om Du inte kan fullgöra din värdnatt. Ordna ersättare i god tid.
· För loggbok under passet, det är ditt kvitto på din närvaro.
· Ringa nästa värd och påminn.
· Närvaro 18:00 – 06:00.

Att synas är ett sätt att vakta! Om man pysslar med något, syns man! Under värdnatten finns alltid mindre arbeten att utföra. Förslag finns ibland på expedition. Om inte, kan städjobb utföras på hamnplan eller där det behövs.