Styrelsen USSH

nuna

Simon Johansson, Ordförande

073 – 831 95 04
johansson.simon@live.se

styrelse_kjell_johansson

Kjell Johansson, Vice Ordförande

090-12 80 65, 070-576 25 72
kjell.johansson@sofiehem.ac

styrelse_per_gandal

Per Gandal, Kassör

070 – 568 37 44
pergandal@hotmail.com

Britta Lindström

Britta Lindström, Sekreterare

090 – 13 15 43, 070 – 300 04 38
britta.lindstrom@hotmail.se

Jonas Osterman

Jonas Osterman, Hamnfogde

076 – 13 14 15 3
jonas.osterman63@gmail.com

Per-Erik Eriksson

Per-Erik Eriksson, Stug- och miljöbas

090 – 12 42 56, 070 – 650 63 99
per-erik@bredband.net

styrelse_mikael_urpiala

Mikael Urpiala, Bryggbas 1

090 – 451 78, 070 – 654 52 73
mikaelurpiala@obbola.nu

styrelse_tommy_lindwall

Tommy Lindwall, Bryggbas 2

090 – 17 92 69, 090 – 690 44 02
tommy@norrhyd.se

nuna

Viktor Brodin, Bryggbas 3

070 – 590 26 17
broddan1990@gmail.com

Christer

Christer Andersson, Revisor

070 – 297 11 29
chrand44@gmail.com

Calle_Hallgren

Carl-Gunnar Hallgren, Revisorsuppleant

090 – 71 36 72, 070 – 554 49 28
callehall01@gmail.com

Mats Borg

Mats Borg, Valberedningen
(Sammankallande)

070 – 377 85 72
matsdennis.borg@gmail.com

styrelse_olle_heimersson

Olle Heimersson, Valberedningen

070 – 316 64 51
olleheimersson@yahoo.se

Curt

Curt Lindström, Valberedningen

070 – 649 69 17
curtolovlindstrom@gmail.com