Hamnvärd ersättare

Givetvis kan det inträffa saker – sjukdom och annat – som gör det omöjligt att sköta sitt värduppdrag. Det måste då vara en självklarhet att man gör sitt yttersta att hitta någon annan som kan hoppa in. För att underlätta detta finns en lista med namn på medlemmar som kan tänka sig ta en värdtjänst med kort varsel om inte annat är i vägen. Det är då rimligt med en ekonomisk uppgörelse med den som tar värdtjänsten, och som riktvärde kan 500 kr kanske användas.

Listan med med hjälpsamma medlemmar hittar du längst ner på denna sida.

Kan du tänka dig att hoppa in med kort varsel för att hjälpa en annan medlem?

Här kan du anmäla att du är intresserad av att ta hamnvärdspass under sommaren. Anmälan gäller per år. Anmälan som görs oktober-december föregående år visas under kommande sommar. Normal ersättning för detta brukar vara 500 kr.