Hamnvärd

Hamnvärd är ett förtroendeuppdrag från alla övriga medlemmar i hamnföreningen, att vaka över förtöjningar och att inget händer med våra båtar, att ta emot gästande båtar och få dem känna sig välkomna, helt enkelt vara värd för hamnen.

Hamnvärd är den person som sköter löpande underhåll och städar i klubbstugan med omgivning.

Utebliven bemanning av värdtjänsten medför en bot till USSH. Det får inte uppfattas så att man genom att betala sin bot kan strunta i värdtjänsten. En missuppfattning som om den sprider sig underminerar förutsättningarna för en ideellt arbetande förening.

Givetvis kan det inträffa saker – sjukdom och annat – som gör det omöjligt att sköta sitt värduppdrag. Det måste då vara en självklarhet att man gör sitt yttersta att hitta någon annan som kan hoppa in. För att underlätta detta finns en lista med namn på medlemmar som kan tänka sig ta en värdtjänst med kort varsel om inte annat är i vägen. Det är då rimligt med en ekonomisk uppgörelse med den som tar värdtjänsten, och som riktvärde kan 500 kr kanske användas.

Listan med med hjälpsamma medlemmar hittar du här.

Kan du tänka dig att hoppa in med kort varsel för att hjälpa en annan medlem? Anmäl dig då här.

HAMNVÄRD (Gäller även dig som säsongshyr båtplats)
Du som har båtplats ska svara för värdhållning i hamnen en till två gånger per säsong (maj -sept.). Hamnvärd bokas av dig själv via din inloggning på www.batunionen.se. Utebliven hamnvärd debiteras enligt av årsmötet fastställd avgift.

REGLER FÖR HAMNVÄRD (Gäller även dig som säsongshyr båtplats)
· Det skall finnas 1 värd per natt.
· Hamnvärden städar stugan, klipper gräs, hjälper båtgäster osv.
· För mer info, se hamnpärm i stugan.
· Om Du inte kan fullgöra din värdnatt. Ordna ersättare i god tid.
· För loggbok under passet, det är ditt kvitto på din närvaro.
· Ringa nästa värd och påminn.
· Närvaro 18:00 – 06:00.

Att synas är ett sätt att vakta! Om man pysslar med något, syns man! Under värdnatten finns alltid mindre arbeten att utföra. Förslag finns ibland på expedition. Om inte, kan städjobb utföras på hamnplan eller där det behövs.