Medlemskap i Umeå Segelsällskap

Umeå Segelsällskap (USS) är en förening som är medlem i Svenska Seglarförbundet samt Svenska båtunionen. Föreningens huvudsakliga uppgift är att bedriva seglingsidrott för såväl juniorer som seniorer. Detta sker genom seglingsutbildning och träning samt tävlingsverksamhet för både barn, ungdomar och vuxna.

Segelsällskapet ordnar även nybörjarkurser för vuxna i segling samt har jolleläger för ungdomar. Föreningen har en anläggning med klubbstuga, uppläggning för jollar och båthamn för större båtar. Utöver detta har föreningen många medlemmer som utövar båtliv i bredare bemärkelse, t ex i eskadersegling. I denna del av verksamheten har vi också en hel del medlemmar med motorbåt vilka vi också välkomnar.

Medlemsavgift fr 2019:

Junior (t om 20 år) 150 kr
senior  500 kr
familj* 800 kr
*vuxna med hemmaboende barn

Avgiften betalas via en digital faktura som skickas till din angivna e-postadress.

Detta ingår i medlemsavgiften:

• Bullentinen 2 ggr/år (medlemstidning)
• Medlemskap i Båtunionen med tidningen Båtliv, 6 nr/år
• Nyttja klubbstugan*
• Hyra FORE-båtar (en mindre typ av kölbåt. Vi har 4 st)
• Hyra optimistjollar samt Laser-jollar
• Använda bastun i hamnen
• Tillgång till bryggan i Simphamn
• Klubbtävlingar med ringa startkostnad
• Vara med på trevliga fester

* Medlemmar kan även hyra klubbstugan till privata ändamål, t ex dop-, bröllopsfest osv

 

Möjlighet till båtplats i hamnen:

Här hittar du information gällande bryggplatser. Du kan antingen betala en insats eller hyra en plats. Årsavgiften blir lägre om du betalar in en insats.

Klicka på knappen och fyll i formuläret. Vi kontaktar dig när vi har tagit emot din ansökan.

Välkommen till Umeå Segelsällskap!